Coenraads Perslucht

Coenraads Perslucht is een familiebedrijf waar de  klant nog echt centraal staat. Een gemoedelijke en  laagdrempelige aanpak combineren wij met kennis  en kunde van ons vakgebied.  

Voordelen perslucht

Het mooie van lucht is dat het altijd en overal beschikbaar is en bijna overal kan worden ingezet.

Het is eenvoudig op te slaan en te transporteren. Mits de perslucht schoon en droog wordt gemaakt, is het een veilig medium en niet brand- of explosiegevaarlijk. Persluchtinstallaties zijn eenvoudig te bedienen, betrouwbaar en kennen een lange technische levensduur, mits goed onderhouden.

Door de inzet van bijvoorbeeld frequentiegeregelde compressoren kunnen besparingen worden gerealiseerd op uw energieverbruik. Mits op de juiste wijze toegepast, want niet iedere situatie leent zich voor zo'n toepassing.

Er zijn legio redenen te noemen om voor perslucht te kiezen. Dat is te zien in de markt. Steeds vaker maken bedrijven de keuze voor perslucht bij het maken, assembleren, repareren (opereren) en verpakken.

Meer informatie